HALMASHAURI YA WILAYA YA GEITA; DOWNLOAD HERE- NAFASI ZA KAZI HALMASHAURI YA WILAYA YA GEITA.

AIR TRAFIC CONTROLLER, 30-CANDIDATES; DOWNLOAD HERE-TRAINING OPPORTUNITIES IN AIR TRAFFIC CONTROL (30 CANDIDATES).

Je unatafuta kazi? unataka kubadilisha kazi uliyonayo sasa..angalia matangazo mbali mbali za nafasi za kazi
Tembelea

click JOBS to go to Jobs page.
click HERE to go to listing pages.
click HERE to go to mitandaoni pages.

Leave a Reply